SETKÁNÍ SENIORŮ

()

Galerie

Tradiční podzimní setkání dříve narozených s programem, hudbou, tancem a občerstvením.

Délka akce: 300 minut

Informace o akci a jejím konání