Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

  1. 1.       Úvodní ustanovení

1.1   Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Provozovatelem, Klub Na Střelnici, příspěvková organizace se sídlem K. Čapka 374, 561 69 Králíky, IČ: 00853925, e-mail:strelnice@strelnice.cz, telefon 603 849 460 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“) a Zákazníkem.

Více ...